Kursleder 

EVA STEINKJER

Finn din indre styrke

Bakgrunn og visjon:

Eva Steinkjers Puslespill ble etablert som et enkeltpersonforetak med org nr: 987474915 i 2004. Visjonen fra den første tiden gjelder fortsatt: Etterutdanning og veiledning av personer som jobber med barn og unge, ved bruk av kreative tilnærminger. Etter 10 årsjubileet ble profilen spisset, i takt med kunnskapsformidling om det høysensitive karaktertrekket. Vi gikk inn i et samarbeide med Senter for høysensitivitet, der flere fagpersoner samlet seg under felles paraply. Firmanavnet ble endret til Sensitiv Psykoterapi, med en ny logo, og utvidelse av målgruppen for tjenestene: Alle som trenger kunnskap og veiledning ut fra det høysensitive. 2020 ble et skjebnens år med tap av alle oppdrag. Et stunt med digitale møter, digital kursformidling og veiledning og terapi på digitale plattformer ble gjennomført. Samtidig så fremtida mørk ut for en selvstendig aktør i markedet, og i 2021 ble formidlingsarbeidet lagt på is. Hjemmesider og tjenester ble lagt ned. Private hensyn med full jobb, nybakt mormor og flere flytteprosjekt overtok for flere kreative sprell. 


Nå, skriver vi mars 2022, og jeg er hjemme med covid 19. Som en lettelse, kanskje, etter å ha ventet på dette i to år, med frykten for å spre et virus til andre som den største trusselen. I dette pusterommet har enkeltpersonforetaket "stått opp fra asken":

 "Kursleder EVA STEINKJER" - om noen skulle være i tvil.

Jeg ønsker fortsatt å bidra med å spre kunnskap ut fra mine ulike roller og samfunnsengasjement som kursleder i samarbeid med VIVAT selvmordforebygging, styremedlem i organisasjonen Høysensitiv Norge og i samarbeide med LEVE om formidling og støtte til barn som er etterlatte etter selvmord.


Jeg er fortsatt lidenskaplig opptatt av kreativ tilnærming i eksistensielle møter mellom mennesker, der relasjoner oppstår og styrkes. Mitt skapende felt er tredelt: 1. Utvikling av tekst (blogg, artikler, litteratur), 2. Kurs og workshops og 3. Inviterende (fysiske) rom der møter kan oppstå. Bakgrunnen kommer fra min mangeårige utdanning og praksis som psykodramaterapeut, supplert med kunspedagogiske teknikker, mindfulness meditasjon og yoga for balanse og indre ro.