Kursleder 

EVA STEINKJER

Finn din indre styrke

Psykisk helse, livsmestring, sensitivitet og forebygging av selvmord

Henger disse tingene sammen på noen annen måte enn gjennom min egen historie? Min egen livserfaring? Mitt eget engasjement som pedagog, kunstterapeut, veileder og medmenneske?

Ja.

Psykisk helse blir ofte forstått som uhelse, noe skummelt og noe som mange håper ikke skal angå dem. Livsmestring er et forholdsvis nytt begrep, i barnehage, skole, arbeid og inkludering, for å nevne noe, Temaet har oppstått ut fra behovet om mer robuste mennesker, gjerne ved hjelp av ulike verktøy og begrep for å forstå seg selv bedre. Sensitivitet er et begrep som ofte forveksles med å være svak. Selvmord berører mennesker på den ytterste kanten av livet, og dessverre ofte over kanten. Felles for temaene er at de har vært eller fortsatt er tabubelagt, noe det ikke snakkes om. Å vokse opp med tabuhistorier påvirker selvfølelsen, selvtilliten og dypest sett selvverdet.

Hovedintensjonen med denne hjemmesiden er å bidra med mer åpenhet. Åpenhet om at livet av og til kan være krevende og at livsmestring trengs. Ikke som personlige problem, men som samfunnstema. Ingen kan leve alene. Fellesskapet er oss. Deg, meg og alle andre.

Vi angår hverandre!